Career

Pracownik Punktu Zimowego Utrzymania Dróg

28.09.2022
Ożarowice
APPLY
 • About employer

  Manbroker Sp. zo.o. poszukuje dla Klienta z obszaru administracji publicznej kandydatów do:

  Obsługi Punktu Informacji Drogowej (PID)

   

 • Responsibilities

  - Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg oraz przepisów dotyczących ruchu drogowego.
  - Znajomość bieżącej sytuacji na drogach ze szczególnym uwzględnieniem warunków ruchu, występujących utrudnień i zagrożeń,
  - Znajomość prognoz pogody oraz bieżącej sytuacji pogodowej,
  - Udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o warunkach przejazdu pozamiejskich odcinkach dróg krajowych i występujących utrudnieniach w ruchu w szczególności: (okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach publicznych, blokady dróg, klęski żywiołowe, wizytami członków delegacji państw obcych, wypadkami drogowymi itp.
  - Przygotowywanie komunikatów, o aktualnej sytuacji na zamiejskiej sieci dróg krajowych na podstawie informacji uzyskiwanych z Rejonów, przekazywanie ich do Centrali oraz aktualizacja danych w Internecie,
  - Przekazywanie komunikatów wszystkim ustalonym jednostkom oraz mass-mediom,
  - Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg oraz przepisów dotyczących ruchu drogowego.
  - Znajomość prognoz pogody oraz bieżącej sytuacji pogodowej,
  - Przekazywanie doraźnych dyspozycji dyżurnym w Rejonach GDDKiA,
  - Zapoznawanie się z informacjami o ruchu drogowym podawanymi przez media,
  - Znajomość zasad eksploatacji systemów komputerowych funkcjonujących w PID,
  - Odnotowywanie swojej obecności w dzienniku dyżurów oraz odnotowywanie otrzymanych, względnie wydanych w czasie obsługi PID poleceń w dzienniku czynności (access).

 • Requirements

  - predyspozycje do pracy w systemie zmianowym,
  - posiadanie rozwiniętych zdolności interpersonalnych, w tym czytelnego formułowania kominikatów w formie pisemnej i werbalnej,
  - zdolność do pracy w zespole,
  - znajomość obsługi systemów komputerowych „UTRWin”, „System Monitorowania Pracy Sprzętu”,
  - znajomość zagadnień letniego i zimowego utrzymania dróg,
  - znajomość sieci dróg krajowych województwa śląskiego,
  - znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  - wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność kontaktu z mediami,
  - odporność na stres,
  - szybkość i umiejętność podejmowania decyzji,

 • Offer

  - atrakcyjne warunki zatrudnienia
  - przeszkolenie
  - możliwość związania się z firmą na dłużej
  - miłą atmosferę
  - sezon zimowy trwa od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023r.

   

  Miejsce pracy: Ożarowice (Obwód Utrzymania Autostrady), Rejon Częstochowa