Career

Monter konstrukcji stalowych/ Монтажник металлоконструкций

21.05.2024
Gdańsk
Gdynia
MKS/2024
APPLY
 • About employer

  Manbroker Sp. z o.o dla realizacji dużych projektów dla branży offshore, energetyki wiatrowej oraz okrętownictwa, poszukuje monterów konstrukcji stalowych.

  RUS:

  Manbroker Sp. z o.o для реализации крупных проектов по производству стальных конструкций для офшорной промышленности, ветроэнергетики, инфраструктурных сооружений и судостроения ищет монтажников металлоконструкций.

 • Responsibilities

  • ręczne cięcie tlenowe z wolnej ręki /cięcie proste i ukosowanie/, 
  • wykonywanie spoin sczepnych pachwinowych i czołowych, w każdej pozycji procesem 136, 
  • montowanie elementów i zespołów przestrzennych konstrukcji stalowych na podstawie dokumentacji technicznej i w standardach jakościowych obowiązujących na konstrukcjach typu OFFSHORE, 
  • posługiwanie się urządzeniami, przyrządami, narzędziami pomocniczymi i oprzyrządowaniem monterskim, w tym narzędziami pneumatycznymi magnetycznymi i hydraulicznymi. 

  RUS:

  • Ручная газокислородная резка /прямая резка и наискос; 
  • выполнение сварочных прихватов для стыковых и тавровых швов в любом положении процессом 136;
  • монтаж элементов и пространственных конструкций на основании технической документации и в соответствии с действующими стандартами качества для конструкций типа OFFSHORE;
  • работа с устройствами, инструментами и монтажным оборудованием, включая пневматические, магнитные и гидравлические.

 • Requirements

  • 1 rok praktyki przy montażu elementów konstrukcji stalowych:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi palnika tlenowego;
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu / certyfikat wewnętrzny sczepiacza łukowego i ciecia termicznego lub certyfikat spawacza 136,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu poddźwigowego / hakowego - sygnalisty.
  • Znajomość dokumentacji technologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem czytania rysunku kadłubowego.
  • Znajomość  zagadnień metrologii.
  • Znajomość technik traserskich.
  • Znajomość powstawania i zapobiegania odkształceniom spawalniczym.

  RUS:

  • 1 год практики монтажа элементов стальных конструкций: 
  • свидетельство о завершении курса по обслуживанию кислородного резака;
  • Свидетельство о завершении курса /сертификат с дуговой сварки и термической резки или сертификат сварщика 136, 
  • Свидетельство о завершении курса стропальщика. 
  • Знание технической документации, особенно в части чтения чертежей корпуса корабля.
  • Знание вопросов метрологии. 
  • Знание техник трассировки. 
  • Знание причин образования и предотвращения деформаций при сварке.

 • Offer

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub B2B
  • Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia, umiejętności i formy zatrudnienia;
  • Wynagrodzenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe do 20-go każdego miesiąca;
  • Możliwość szkoleń  oraz podniesienia kwalifikacji dla pracowników;
  • Pomoc w zakwaterowaniu na terenie Gdańska
  • Odzież i buty robocze na koszt pracodawcy

  RUS:

  • Стабильное трудоустройство на основании официального трудового договора
  • Достойную оплату в зависимости от  опыта, умений и вида трудового договора;
  • Выплату всей заработной платы на банковский счет максимально до 20 числа каждого месяца;
  • Помощь в легализации быта;
  • Предоставление жилья;
  • Рабочую одежду и обувь бесплатно;